Pink show winner 2020

       Bizzy born in Aknel Top
   "  Bizzy "
   * 01.06.2018
        m : Santa Rosa Aknel Top  X o : Ch. Caci"s Dark chocolate Of Love

                   
      Zdraví : DKK O/O , DLK O/O, PL O/O, OCD negat.

              Výstavy : výborná 1 CAJC , výborná 4
                                               CAC , CC , res. CAC  , BOS
Zkoušky : OVVR