Stand plemeno Flat Coated Retriever ZDE

 

   Pokud nemáte dosud zkušenosti s tímto plemenem, a uvažujete o jeho pořízení, čtěte prosím  zde    autor  Lenka Smutná Chs. Black Brianta

   Mate li zájem se osobně seznámit s flatíky navštivte naší stanici .  :)

 
  Jak se dědí barvy flatů , existuje i žluté zbarvení , které je nežádoucí .
     

     převzato z knihy "FCR today" klikni pro zvětšení  

Tituly zadávané ve výstavním kruhu v rámci hodnocení plemene

Vítěz třídy
Zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě , vítězů a veteránů  a to pouze na výstavách oblastních a krajských. 
V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě. U plemene německý ovčák může být, mimo mezinárodní výstavy, udělen titul Vítěz třídy mladých jedinci, který získal ocenění velmi dobrý 1.

Oblastní vítěz
Zadává se na oblastních  výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních
rázů atd se zadává stejný počet oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene zadává najdou zájemci na www.fci.be – standardy.

Krajský vítěz
Zadává se na krajských  výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet krajských vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů.

Nejlepší mladý pes nebo fena plemene
Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.
Mezi vystavovateli se pro titul vžilo označení Junior BOB. Jedná se vlastně o nejlepšího  mladého  jedince plemene.

Nejlepší veterán plemene
Titul získává nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1. Mezi vystavovateli se pro titul vžilo označení Veteran BOB.
Titul se zpravidla zadává na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních.

 Klubový vítěz
Zadává se na některých klubových výstavách. V propozicích výstavy je vždy uvedeno, zda je možné titul na dané výstavě získat či ne. Podmínky pro přiznání titulu určuje předpi
s příslušného chovatelského klubu. Titul může být např. vázán na členství v klubu. Klubový vítěz se zpravidla zadává nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.
V pravomoci chovatelského klubu je rozhodnout zda vůbec a za jakých podmínek se bude zadávat titul Klubový vítěz mladých. Zpravidla jej získávají pes i fena, kteří obdrželi čekatelství
CAJC nebo u plemen posuzovaných podle barev nebo velikostních rázů nejlepší mladý pes i fena z konkurence CAJC.

Vítěz speciální výstavy
Zadává se na speciálních výstavách plemene a to nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Národní vítěz
Zadává se na národních výstavách nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd- mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

 Vítěz plemene- BOB  (BEST OF BREED)
 Nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence  nejlepšího mladého jedince plemene , nejlepšího
veterána plemene a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen . Pokud se jedná o klubovou výstavu bez zadávání titulu klubový vítěz  , postupují do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene
, nejlepší veterán plemene a všichni CAC. Na mezinárodní výstavě postupuje do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene , nejlepší veterán plemene a pes a fena CACIB.
Vítěz velké národní ceny – BONB (BEST OF NATIONAL BREEDS)
Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a plemene československý vlčák. Všechna plemena jsou představena.
Samotné soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem BOB.
.
.
.
.

Tituly zadávané v slavnostním kruhu výstavy v rámci závěrečných soutěží

Vítěz skupiny FCI – BIG (BEST IN GROUP)
Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná národní plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.

Vítěz dne – BOD (BEST OF DAY)
Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní jedinci jedinci, kteří obdrželi titul BIG. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Vítěz výstavy BIS (BEST IN SHOW)
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI – BIG u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD) na výstavách vícedenních. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Dále mohou být pořadatelem vyhlášeny soutěže:
Vítěz mladých skupiny FCI – JBIG (BEST IN GROUP JUNIOR)
Do soutěže nastupují všichni Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI
Nejlepší mladý výstavního dne – J BOD  (BEST OF DAY JUNIOR)
Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do  ní všichni vítězové mladých jednotlivých skupin FCI. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
Juniorský vítěz výstavy JBIS  (BEST IN SHOW JUNIOR)
Do soutěže nastupují všichni vítězové mladých jednotlivých skupin FCI u jednodenních výstav nebo Juniorští vítězové jednotlivých dnů (JBOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.
.
.
.
.

Čekatelství

CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) čekatelství šampionátu mladých může být zadáno výbornému 1- psovi i feně .- ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní
CAC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství šampionátu krásy
může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně- ve třídách – mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
r.CAC –( RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) rezervní čekatelství šampionátu krásy může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách :-
mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
CACIB  –  (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout  rozhodčí na mezinárodní
výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.
r.CACIB (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) může navrhnout  rozhodčí na mezinárodní výstavě
druhému nejlepšímu jedinci -psovi i feně. Do této soutěže postupují : výborný 2 ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd.

Zkratky používané pro označení mezinárodních šampionátů.
C.I.B (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) Mezinárodní šampion krásy. Zkratka C.I.B se používá krátkou dobu, dříve se mezinárodní šampionát uváděl jako ICH – International Champion.
C.I.E. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE EXHIBITION) Mezinárodní výstavní šampion
C.I.T. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE TRAVEL) Mezinárodní šampion práce

 

ŠAMPIONÁTY MOŽNÉ ZÍSKAT V ČR:

ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION – tento šampionát lze získat nasbíráním trojího čekatelství ve třídě mladých (CAJC), nebo minimálně dvou čekatelství CAJC + titul CAC z mezitřídy,
nebo otevřené, nebo pracovní, nebo šampionů, ale získané pouze do 24 měsíců věku psa! Tyto čekatelství musí zadat alespoň 2 různí rozhodčích.

ČESKÝ ŠAMPION - udělení tohoto titulu je podmíněno 1. U plemen, která mají titul podmíněn zkouškou z výkonu, dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě +

absolvováním zkoušky, jež musí být doloženo certifikátem; 2. u ostatních plemen (jako je AUO) čtverým získáním CAC, z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo 

klubové výstavě. Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách a minimálně od dvou různých rozhodčích.

ČESKÝ GRAND ŠAMPION – tento šampionát lze vystavit pouze Českému šampionovi, jenž dostal další 3 CAC ve třídě šampionů / vítězů, minimálně jednou na Mezinárodní výstavě a opět od dvou různých rozhodčích.
ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION - pro získání tohoto titulu musí pes/fena obdržet 3x ocenění Výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na Mezinárodní výstavě. Potřeba jsou opět minimálně 2 různí rozhodčí.
MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY FCI je nejvyšší titul, který může pes nebo fena získat. Jeho udělení je podmíněno získáním 4x CACIB, a to ze tří zemí a od tří různých rozhodčích. Mezi získáním prvního a
posledního čekatelství musí uplynout 1 rok a 1 den.

zpracovala  Vladimíra Tichá, ČMKU