1.              VRH "P"

             * 06.11.2013


                    12 stěnátek
                      7 hnědých ,3 černé holčičky
                  1hnědý a 1 černý klučík

                12 puppies
                7 liver girls , 3 black girls
                                        1 liver boy and 1 black                        

                                                                   
              Matka : Ch.Florance Brown AknelTop 
                  
              Otec: Ch. Swallowsflight Highclass-Spirit  
                            
               
                        Povídání o rodičích vrhu " P "                 
             

  Merry ,Ch.Florance Brown AknelTop její potomci z
  předchozích vrhů jsou velmi nadějní .jiz zrentgenovaní potomci
  mají výborné výsledky  trg kyčlí i loktů .Její synové v Holandsku
  jsou vysetřeni na dědičné oční choroby s negativními výsledky a
  v tomto roce se dva z nich stanou otci v Holandských CHs.!!
  Merry je vynikající máma , s milou flatí povahou , s hezkými výstavními výsledky .
  V lonském roce získala 2 x CACIB a stala se Ch.Slovenska byla kvalifikována
  na prestižní výstavu Cruft" v Anglii . Merry získala také titul Nejkrásnějsí stěně
  na Klubové výstavě retrívrů  Hluboká nad Vltavou  /  BIS puppy / KCHLS  .

  This litter will be the third litter
  Merry, the descendants of
  previous litters are very promising. already x-raying descendants
  have excellent results trg hips and elbows. Her sons in Holland
  be examined for hereditary eye disease with negative results
  this year, the two of them become the fathers of the Dutch CHs.!
  Merry is an excellent mom with nice flat character, with nice exhibition results.
  Last year, the 2 x CACIB and became Ch.Slovenska been classified
  at the prestigious Crufts show "in England. Merry won the title Best Baby
  Club show retrievers Hluboká / BIS puppy / KCHLS.

  Otcem vrhu Merry je  "
  Gump " Swallowsflight Highclass - Spirit
  Gump je flatík ideální výsky , dobré síly kostry ,správného úhlení .
  Krásná hlava a velmi milý flatí výraz je Gumpova přednost :)
  Gump je velmi šikovný lovecký pes , má vyborný nos ,výborně
  aportuje .
  Gumpa jsme importovali s Holandska z CHs.Swallowsflight ,stejně
  jako větsinu psů v nasí chovatelské stanici .
  Vrh "P" bude prvním vrhem Gumpa :)
                               ********
  Merry father of the litter is "Gump" Swallowsflight Highclass - Spirit
  Gump is flat  ideal height, good bone, good angulation.
  Beautiful head and very nice flat look is preferred Gump :)
  Gump is very handy hunting dog, has an excellent nose, well
  retrieving.
  Gump was imported to Holland from CHs.Swallowsflight well
  Like most dogs in our kennel. P" Litter is the first litter Gump :)